Prof-Geo Geodezja w Tarnowie i okolicach logo
Zapraszamy

Usługi geodezyjne

Geodezyjna obsługa inwestycji

  • Opracowanie planu realizacyjnego inwestycji,
  • zakładanie geodezyjnej osnowy sytuacyjno-wysokościowej,
  • zakładanie reperów roboczych ( punktów wysokościowych),
  • geodezyjne tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu, elementów zagospodarowania działki,
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń budynków,
  • pomiary i obliczenia mas ziemnych,
  • inwentaryzacja powykonawcza zrealizowanych obiektów.

Z nami warto

Opinie klientów

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie