Prof-Geo Geodezja w Tarnowie i okolicach logo
Zapraszamy

Usługi geodezyjne

Mapy do celów projektowych

Jedną z pierwszych usług zamawianych u geodety jest wykonanie mapy do celów projektowych, która jest opracowaniem geodezyjno – kartograficznym niezbędnym do wykonania projektu budowlanego oraz otrzymania pozwolenia na budowę. Na mapę do celów projektowych projektant nanosi projektowane elementy zagospodarowania terenu takie jak budynki, przyłącza, ogrodzenia itp. Efektem finalnym naszej pracy jest przekazanie Państwu dokumentacji w formie papierowej, opieczętowanej „klauzulą” z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Klauzula ta oznacza, że wyniki naszych pomiarów zostały wprowadzone do zasobu geodezyjnego oraz zostały pozytywnie zweryfikowane. Dodatkowo na życzenie klienta przekazujemy wersję elektroniczną mapy w wersji .dwg lub .dxf, ta opcja zapewne znacznie ułatwi pracę jednostce projektującej.

Poniżej przedstawiam najważniejsze etapy zlecenia:

  • Zlecenie pracy geodecie,
  • zgłoszenie przez geodetę pracy w Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • otrzymanie materiałów z Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • pomiar geodezyjny na terenie działki/działek podlegających zgłoszeniu,
  • opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych i sporządzenie operatu technicznego zawierającego mapę do celów projektowych
  • złożenie dokumentacji w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu weryfikacji przekazanych materiałów,
  • przyjęcie dokumentacji do zasobu geodezyjnego – otrzymanie klauzuli,
  • przekazanie mapy do celów projektowych dla klienta,
  • zakończenie pracy

Z nami warto

Opinie klientów

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie