Prof-Geo Geodezja w Tarnowie i okolicach logo
Zapraszamy

Usługi geodezyjne

Podziały nieruchomości, wyznaczanie punktów granicznych

 • USTALENIE GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
 • PODZIAŁY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
 • WZNOWIENIE/ WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

USTALENIE GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Jeżeli nie są Państwo pewni co do przebiegu granic działki lub nie posiadacie wiedzy co do jej przebiegu to firma PROF-GEO wykona dla Państwa procedurę ustalenia granic działek ewidencyjnych.

Ustalenie wykonywane jest w przypadku gdy brak jest dokumentacji jednoznacznie okreslającej przepieg granic lub, co wazniejsze dane zawarte w niej nie są wiarygodne.

O czynnościach ustalenia granic należy poinformowac właścicieli, użytkowników wieczystych lub osoby władające na zasadach samoistnego posiadania wszystkich nieruchomości sąsiednich.
Zawiadomienie powinno być dostarczone co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem ustalenia granic w terenie.
Sposób ustalenia granic wyglada następujaco:

 • ustalenie granic na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek,
 • ustalenie granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania ( jeżeli ten stan nie jest sprzeczny z informacjami zawartmi w dostepnych dokumentach zawierających stan prawny nieruchomości).
 • ustalenie przez geodetę po zbadaniu istniejących sladów i znaków granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszystkich dostępnych dokumentów, a także oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.

trwała stabilizacja ( graniczniki) może nastapić tylko z iniciatywy i na koszt zainteresowanych i może dotyczyć punktów ustalonych na podstawie zgodnego oświadczenia stron.

ETAPY ZLECENIA:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Otrzymanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Analiza otrzymanych materiałów,
 • Zawiadomienie zainteresowanych o terminie postępowania ustalenia granic na gruncie,
 • Ustalenie granic przez geodetę poprzez jej wyznaczenie na gruncie, spisanie odpowiednich protokołów,
 • Pomiar granicy,
 • Opracowanie operatu technicznego z ustalenie i złożenie go do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Weryfikacja i przyjęcie operatu z ustalenia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego,
 • Ujawnienie zmian w Ewidencji Gruntów i budynków,
 • Zakończenie pracy.

PODZIAŁY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Jeżeli chcą Państwo wydzielić z dotychczasowej nieruchomości gruntowej nowe działki to firma PROF-GEO wykona dla Państwa kompleksową procedurę podziału działki ewidencyjnej.

Aby mówić o podziale należy przez to rozumieć powstanie przynajmniej dwóch nowych działek z których każda musi posiadać dostęp do drogi publicznej poprzez bezpośredni dostęp do tej drogi lub wydzielenie osobnej działki służącej za dojazd dodatkowym rozwiązaniem jest ustanowienie służebności przejazdu przez inną nieruchomość gruntową.

Podział działki dokonywany jest na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku planu na podstawie warunków zabudowy działki dotyczy to podziału działek mniejszych niż 30 arów, natomiast w przypadku działek o powierzchni większej niż 30 arów mówimy o podziale rolnym.

O czynnościach podziału działki należy poinformowac właścicieli, użytkowników wieczystych lub osoby władające na zasadach samoistnego posiadania wszystkich nieruchomości sąsiednich.

Zawiadomienie powinno być dostarczone co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem podziału w terenie w terenie.

ETAPY ZLECENIA:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Otrzymanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Analiza otrzymanych materiałów,
 • Wstępny projekt podziału,
 • Zawiadomienie zainteresowanych o terminie postępowania podziału na gruncie,
 • Podział działki przez geodetę poprzez wyznaczenie granic na gruncie, spisanie odpowiednich protokołów,
 • Pomiar granicy,
 • Opracowanie operatu technicznego z podziału i złożenie go do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Weryfikacja i przyjęcie operatu z podziału do Państwowego Zasobu Geodezyjnego,
 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
 • Zatwierdzenie podziału w Gminie/Urzędzie Miasta
 • Ujawnienie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • Zakończenie pracy.

WZNOWIENIE/ WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Wznowienie znaków granicznych jest możliwe przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • znaki graniczne zostały uszkodzone lub zniszczone,
 • granica wznawiana jest granicą bezsporną,
 • wznawiane znaki graniczne były w przeszłości przedmiotem ustalenia,
 • wznawiane znaki graniczne były w przeszłości stabilizowane( w innym przypadku mówimy o wyznaczeniu punktów granicznych)
 • istnieje dokumentacja pozwalająca na określenie ich pierwotnego położenia.

ETAPY ZLECENIA:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Otrzymanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Analiza otrzymanych materiałów,
 • Zawiadomienie zainteresowanych o terminie postępowania wyznaczenia/wznowienia punktów na gruncie,
 • Wyznaczenie punktów na gruncie, spisanie odpowiednich protokołów,
 • Pomiar wyznaczonych punktów,
 • Opracowanie operatu technicznego z wyznaczenia/wznowienia i złożenie go do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Weryfikacja i przyjęcie operatu z wyznaczenia/wznowienia do Zasobu Geodezyjnego,
 • Zakończenie pracy.

Z nami warto

Opinie klientów

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie