Prof-Geo Geodezja w Tarnowie i okolicach logo
Zapraszamy

Usługi geodezyjne

Tyczenie i inwentaryzacje obiektów budowlanych

 • Tyczenie
 • Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Tyczenie

Firma PROF-GEO wykonuje prace gedoezyjne związane z wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie. Do najbardziej popularnych prac z powyższego zakresu należą:

 • wytyczenie domu jednorodzinnego,
 • wytyczenie uzbrojenia terenu ( przyłącza)
 • wytyczenie budynku gospodarczego, garażu,
 • wytyczenie ogrodzenia.

Po wykonaniu tyczenia w terenie fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku budowy stosownym wpisem oraz sporządzeniem dokumentacji z tyczenia ( szkic tyczenia, oraz dokumentacja dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie przeprowadzamy wysokiej jakości sprzętem pomiarowym oraz najnowszymi programami geodezyjnymi służącymi za podstawę przygotowania danych do tyczenia a kolejno sporzadzenia kompletnej dokumentacji geodezyjnej.

Etapy zlecenia:

 • zlecenie pracy geodecie,
 • przekazanie geodecie dokumentacji umozliwiającej przygotowanie tyczenia ( projekt budowlany zatwierdzony prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, plan zagospodarowania terenu działki),
 • zgłoszenie pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • opracowanie danych do tyczenia,
 • tyczenie w terenie,
 • wpis do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentacji dla Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • zakończenie pracy.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Zgodnie z praweminwestor ma obowiązek zinwentaryzowania nowopowstalych budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu. Po zakończeniu prac budowlanych należy zlecić jednostce geodezyjnej wykonanie pomiaru inwentaryzacyjnego, w przypadku uzbrojenia terenu ( przyłaczy) pomiar należy wykonać przed zasypaniem ułożonych w  wykopie elementów podziemnych.

Z pomiaru powykonawczego sporządzana jest dokumentacja geodezyjna, która zostaje złożona do Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w celu wprowadzenia nowych danych do zasobu geodezyjnego.

W skład tej dokumentacji wchodzą min. Następujące dokumenty:

 • Mapa z inwentaryzacji powykonawczej,
 • szkic polowy z pomierzonymi punktami a także miarami między pomierzonymi punktami,
 • w przypadku nowego budynku – karta budynku zawierająca informacje takie jak:
  - numer działki na której znajduje się nowy obiekt,
  - powierzchnia zabudowy,
  - rodzaj budynku(mieszkalny, gospodarczy),
  - rok budowy.
 • W przypadku zmiany użytkowania gruntu wykaz danych ewidencyjnych dotyczący użytków gruntowych na działce, zwykle jest to zmiana stanu dotychczasowego na nowy użytek gruntowy – budowlany

Etapy zlecenia:

 • zlecenie pracy geodecie,
 • zgłoszenie pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • wykonanie pomiaru powykonawczego w terenie,
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z uzyskanych pomiarów,
 • złożenie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu wprowadzenia danych do zasobu geodezyjnego,
 • zakończenie pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, otrzymanie mapy z inwentaryzacji opieczętowanej stosowną klauzulą,
 • Przekazanie mapy z inwentaryzacji wraz z szkicem polowym zleceniodawcy,
 • zakończenie pracy.

Z nami warto

Opinie klientów

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie